19/10/16

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ψηφιακής Μαστογραφίας, test Παπανικολάου και Οστεοπόρωσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων

Στα πλαίσια των Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και αγωγής υγείας που υλοποιούνται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), γνωστοποιείται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στα προγράμματα που αφορούν στην πρόληψη καρκίνου του μαστού, καρκίνου των ωοθηκών και οστεοπόρωσης.

Συγκεκριμένα για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα ψηφιακής μαστογραφίας νέων συμμετεχόντων, απαιτείται η προσκόμιση:
  1. Φορολογική Δήλωση τελευταίου οικονομικού έτους
  2. Βιβλιάριο Υγείας
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, για άνεργες ωφελούμενες απαιτείται, επιπλέον, η προσκόμιση κάρτας ανεργίας, ενώ για άπορες και ανασφάλιστες απαιτείται, επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης.

Το πρόγραμμα αφορά σε γυναίκες ηλικίας 40 έως 69 ετών.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα του test Παπανικολάου, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών και αφορά σε γυναίκες 18-75 ετών. 
 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της Οστεοπόρωσης, αφορά σε γυναίκες 45-75 ετών και για την πραγματοποίηση της εξέτασης, απαιτείται η προσκόμιση παραπεμπτικού και θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας. 
 
Η εξέταση της οστεοπόρωσης πραγματοποιείται απογευματινές ώρες για τις ασφαλισμένες, ενώ για τις ανασφάλιστες και άπορες, πρωϊνές ώρες.

Για γυναίκες οι οποίες έχουν συμμετάσχει και κατά το παρελθόν στα προγράμματα προληπτικής ιατρικής προκειμένου να επανεξετασθούν απαιτείται η πάροδος 18μήνου για την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας και 12μήνου για τις λοιπές εξετάσεις.
Για πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο στο τηλέφωνο 2262028971 από τις 8.00 έως τις 14.30 καθημερινά (αρμόδια υπάλληλος Κατσιφή Αναστασία).

11/10/16

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ενοικίαση ψηφιακής μηχανής κινηηματογραφικής προβολήςΔΗ.Κ.Ε.Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
    
Θήβα,   11 – 10 – 2016
αρ. πρωτ.:          635ΤΜΗΜΑ: Διεύθυνσης                                                                                                                           
Τηλέφωνα: 2262028062,29729                                            
Telefax:     2262026033                                                
Email: diketh@otenet.gr                                   
Διεύθυνση: Βουρδουμπά 13 – Θήβα                                        
Τ.Κ.: 322 00                                                                      
Τ.Θ.: 114                                                                                 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενοΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς, για την ενοικίαση ψηφιακής μηχανής κινηματογραφικής προβολής, με τις κάτωθι προδιαγραφές:

Ψηφιακή μηχανή προβολής 2Κ, ισχύος 12.000 lumen με φακό zoom

Κινηματογραφικός server αποθήκευσης ψηφιακών ταινιών DCP

Μετατροπέας ψηφιακού ήχου σε αναλογικό 6 καναλιών

Eιδικά καλώδια σύνδεσης εικόνας και ήχου


Στην προσφορά να περιλαμβάνονται επίσης τα κάτωθι:

·      Τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης
·      Δυνατότητα αντικατάστασης εξοπλισμού σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος
·      Μεταφορικά έξοδα

Η σχετική προσφορά παρακαλούμε να αποσταλεί στην Επιχείρηση μέχρι την 17/10/2016.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

21/9/16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Αρ. πρωτ.: 589/16-09-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Στη Θήβα σήμερα 16/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 574/12-09-2016 πρόσκληση της Προέδρου της, συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5573/137166/16-08-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 4 του ΠΔ 524/80) και αποτελείται από τους:
  1. Πανταζάτου Νικολέττα – Καλ. Διευθύντρια Δημοτικού Ωδείου, ως Πρόεδρου
  2. Καμούτση Αναστάσιο – Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Δεληκωνσταντή Στέλλα – Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
Καθήκοντα γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Σοφία Γκιόκα
Ως θέμα της συνεδριάσεως αποτελεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων προς πρόσληψη, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 476/22-08-2016 προκήρυξης με σκοπό την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου για το σχολικό έτος 2016 – 2017, και συγκεκριμένα:

23/8/16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (40 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2016– 2017, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και τα αντίστοιχα προσόντα:

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 
Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ