21/9/16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Αρ. πρωτ.: 589/16-09-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Στη Θήβα σήμερα 16/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 574/12-09-2016 πρόσκληση της Προέδρου της, συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5573/137166/16-08-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 4 του ΠΔ 524/80) και αποτελείται από τους:
  1. Πανταζάτου Νικολέττα – Καλ. Διευθύντρια Δημοτικού Ωδείου, ως Πρόεδρου
  2. Καμούτση Αναστάσιο – Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Δεληκωνσταντή Στέλλα – Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
Καθήκοντα γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Σοφία Γκιόκα
Ως θέμα της συνεδριάσεως αποτελεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων προς πρόσληψη, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 476/22-08-2016 προκήρυξης με σκοπό την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου για το σχολικό έτος 2016 – 2017, και συγκεκριμένα:

23/8/16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (40 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2016– 2017, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και τα αντίστοιχα προσόντα:

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη 
Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ 

28/6/16

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ


Εξαιρετική εκδήλωση από το Δημοτικό Ωδείο Θήβας, τον Σύλλογο Ιεροψαλτών Θηβών και τον Άρχοντα Υμνωδό Γ. Χατζηχρονόγλου

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο παρουσιάστηκαν οι “Ωδές του Πινδάρου” μελοποιημένες από τον Άρχοντα Υμνωδό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Γιώργο Χατζηχρονόγλου σε ενορχήστρωση της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Ωδείου κας Νίκης Πανταζάτου, τις οποίες πλαισίωσαν φωνητικά η χορωδία του Δημοτικού Ωδείου και του Συλλόγου Ιεροψαλτών Θήβας. Την εκδήλωση, που ήταν αφιερωμένη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών,  άνοιξαν μαθητές του Ωδείου με έργα σε κλασική κιθάρα και πιάνο. 
22/6/16

Συνεχίζει με επιτυχία η ΔΗ.Κ.Ε. Θήβας τα προγράμματα πρόληψης

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, που υλοποιούνται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων, διά του Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

  1. Εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας για παλιές και νέες εξεταζόμενες σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου Μαστού, στο οποίο εξετάστηκαν 450 γυναίκες.
  2. Εξέταση οστικής πυκνότητας σε συνεργασία με το νοσοκομείο ΚΑΤ, που συμμετείχαν 80 γυναίκες
  3. Εξέταση Τεστ Παπανικολάου για την πρόληψη Καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», στο οποίο συμμετείχαν 100 γυναίκες.
Συμμετείχαν Δημότισσες από τη Θήβα και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Υπάτου, Βαγίων, Ελλοπίας, Χωστίων, Ελεώνα, Καπαρελλίου, Νεοχωρακίου.

Σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ειδικό Γυμνάσιο στο Λουτουφί. Έγινε οδοντολογική και παθολογική εκτίμηση των παιδιών και δόθηκαν οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες όπου κρίθηκε απαραίτητο.
Στις 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ένα ραντεβού για επανεξέταση ψηφιακής μαστογραφίας για τις δημότισσες Θήβας και Βαγίων.
Για συμμετοχή στα προγράμματα και τις δράσεις, που έχουν προγραμματισθεί να ξεκινήσουν το μήνα Σεπτέμβριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο στο τηλ. 22620 28971, από Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρες 8.00-14.00). Υπεύθυνη Αναστασία Κατσιφή.