19/3/20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ


ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 13 ΘΗΒΑ 32200 ΤΗΛ.2262029729 ΦΑΞ.2262026033
ΑΦΜ:997597634 ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ


Απόφαση 64/18-03-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:

-         Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.).
-         Τις διατάξεις της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')
-         Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/25.02.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού
-         Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
-         Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
-         Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.03.2020 (ΦΕΚ 833/12.03.2020 τεύχος Β’): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας.
-         Τις γενικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
-         Τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
-         Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων από τη ΔΗ.Κ.Ε.Θ., για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    Τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), από 16 έως 29 Μαρτίου 2020, με γνώμονα  την προστασία της δημόσιας υγείας και με στόχο να αποφευχθεί ο συνωστισμός από τη φυσική παρουσία των πολιτών και συγκεκριμένα:
1.    Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας
2.    Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας
3.    Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Χειμερινού Κινηματογράφου
4.    Για τις λοιπές υπηρεσίες (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων, Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας), η διεκπεραίωση υποθέσεων και η εξυπηρέτηση των πολιτών, θα διενεργείται στα παρακάτω τηλέφωνα και email, ώστε να αποφεύγεται η φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.: 22620-28062, 22620-29729 – Email: diketh@otentet.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: 22620-28971, 22620-29729 - Email: oe164u@otenet.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ: τηλ. 22620-29984 – Email: npantazatou62@yahoo.gr
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ:
τηλ.22620-23355– Email: kinimatografosthivas77@gmail.com
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: τηλ. 22620-26581 – Email: iakthivas@yahoo.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Βοήθεια στο Σπίτι»:
Δημοτική Ενότητα Θήβας: (1η Δομή) τηλ. 22620-29440 email: melodymakerdina@yahoo.gr,
    (2η Δομή) τηλ. 22620-27523 email: kvallianou@outlook.com.gr
Δημοτική Ενότητα Πλαταιών : τηλ. 22620-98857, email:
Δημοτική Ενότητα Θίσβης: τηλ. 2264350019,264350020, email: dimospath@freemail.gr 
Δημοτική Ενότητα Βαγίων: τηλ. 22620-61366, email: giotaefthimiou10@gmail.com

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., θα λαμβάνει τις αποφάσεις του δια περιφοράς.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας θα εκδοθεί νέα απόφαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗ.Κ.Ε.Θ.                                                                           
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
                                                                                                                     Θήβα, 16-03-2020
                                                                                                                          Αρ.πρωτ.: 198 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στα πλαίσια της γενικής προστασίας της υγείας, της λήψης και εφαρμογής προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και μείωση εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19), από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), ανακοινώνεται ότι για τη διεκπεραίωση υποθέσεων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα και email, ώστε να αποφεύγεται η φυσική παρουσία στους χώρους εργασίας. ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.: 22620-28062, 22620-29729 – Email: diketh@otentet.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: 22620-28971, 22620-29729
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ: 22620-29984
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: 22620-23355
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 22620-26581
«Βοήθεια στο Σπίτι»:
Δημοτική Ενότητα Θήβας: 22620-29440 (1η Δομή) , 22620-27523 (2η Δομή)
Δημοτική Ενότητα Πλαταιών : 22620-98857
Δημοτική Ενότητα Θίσβης: 2264350019,264350020
Δημοτική Ενότητα Βαγίων: 22620-61366

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

9/3/20

Η ταινία "Τα Παράσιτα" στο Δημοτικό χειμερινό κινηματογράφο ΘήβαςΟ μεγαλύτερος γιος μιας οικογένειας ανέργων γνωρίζεται με τους ευκατάστατους Παρκ και εισβάλλει στη ζωή τους με έναν απρόοπτο για όλους τρόπο.
"Τα Παράσιτα" η ταινία απο τη Νότια Κορέα που έκλεψε την παράσταση στα 'Οσκαρ κερδίζοντας 4 από αυτά, ανάμεσά τους και αυτό της καλύτερης ταινίας, στον χειμερινό κινηματογράφο Θήβας ,από 12-03-2020 έως 18-03-2020 ... Μην το χάσετε!!!
Κοινωνική-Μαύρη Κωμωδία
Διάρκεια: 132 λεπτά
Ώρα προβολής: 21.15