ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΔΗ.Κ.Ε.Θ.

Διεύθυνση: Βουρδουμπά 13
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22620 29729, 22620 28062
Προϊστάμενος:2262023746
Fax: 22620 26033
email: diketh@otenet.gr