17/5/13

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ  Την πλήρη αντίθεσή του στο σχέδιο κατάργησης της μίας και μοναδικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, που λειτουργεί στο Δήμο Θηβαίων, εκφράζει με το παρόν ψήφισμά του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
   Οι μείζονος σημασίας υπηρεσίες, που εδώ και είκοσι οκτώ (28) χρόνια, παρέχονται στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θηβαίων, απειλούνται με κατάργηση γεγονός που σημαίνει αυτόματα και την κατάργηση των αρμοδιοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα, που σκοπό έχουν την ως επί το πλείστον δωρεάν  πρόσβαση σε αυτές μεγάλου αριθμού ατόμων που πλήττονται από τη μάστιγα της κοινωνικο – οικονομικής κρίσης. 
Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θηβαίων αφορούν:

Κοινωνικές Υπηρεσίες: Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», Πρόγραμμα στήριξης – φροντίδας τσιγγάνων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, Δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου, Λειτουργία Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας, Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ατόμων πλησίον της σύνταξης, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
Τομέας Πολιτισμού: Λειτουργία χειμερινού και θερινού κινηματογράφου, Φιλαρμονικής Ορχήστρας, Δημοτικού Θεάτρου, Συνεδριακού Κέντρου, Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.λ.π., Λειτουργία Κέντρου Εικονικής Πραγματικότητας
Τομέας Παιδείας: Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου , Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής κ.λ.π.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. επισημαίνει ότι η κατάργηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας, σημαίνει επιπλέον και την κατάργηση των θέσεων εργασίας των 49 υπαλλήλων της, εκ των οποίων μόλις οι 17 διατηρούν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου ενώ οι 32 σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και απασχολούνται κυρίως σε κοινωνικοπρονοιακά προγράμματα.
    Απαιτούμε τη διατήρηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), προκειμένου να εξασφαλισθούν τόσο οι θέσεις εργασίας του προσωπικού της όσο η παροχή των υπηρεσιών εκείνων που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση εν γένει των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.   
    Ζητούμε και απαιτούμε από το Κεντρικό Συλλογικό Όργανο των ΟΤΑ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, να ηγηθεί της κατάργησης της διάταξης της υποπαραγράφου ΣΤ.12. του "πολυνόμου" που ψηφίστηκε την Κυριακή των Βαΐων, στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε Ν.Π.Ι.Δ.,  καταγγέλλονται οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς επίσης του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου για την «οργάνωση της δημόσιας διοίκησης», που δίνει το πράσινο φως κατάργησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ΟΤΑ με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, προκειμένου να διαφυλαχθεί, εκτός των άλλων, ο κοινωνικός ρόλος αλλά και η ίδια η υπόσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης.


 ΘΗΒΑ, 16 Μαΐου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ