8/10/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ


            
             ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
         ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: Διοικητικό
Τηλέφωνα: 2262029729,28062
Telefax: 2262026033                                                         
Email: diketh@otenet.gr
Διεύθυνση: Βουρδουμπά 13-Θήβα
Τ.Κ.: 322 00                                                          
Τ.Θ.: 114
   

Θήβα,08 – 10 – 2019

Αριθμ. πρωτ.: 955


  
Προς τα μέλη του Δ.Σ.:
1.                Αγγελίνα Τσαρουχά
2.                Μαρίνα Κατσιμίχα
3.                Αλέξανδρο Φίλη
4.                Θωμά Κιούση
5.                Παναγιώτη Χασάπη
6.                Θεοδώρα Βασιλείου
7.                Ευφροσύνη Παπαδημητρίου
8.                Γεώργιο Τζουμανέκα
9.                Κωνσταντίνο Αραπίτσα


 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
                                                                                                            
    
    Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα ΣΕΜΕΛΗ του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, (Λ. Μπέλλου 1), σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, ώρα 20.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ).
2.  Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής από τη διοίκηση της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
3. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου και οικονομικού διαχειριστή της ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Θηβαίων.
4. Ορισμός χρηστών του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής της Τράπεζας Πειραιώς.
5. Ορισμός χρηστών του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής της Εθνικής Τράπεζας.
6. Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καταβολή αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Δ.Σ.
7. Αποδοχή Δ΄ Δόσης Χρηματοδότησης Προγράμματος Δράσης ΔΗ.Κ.Ε.Θ, έτους 2019,από το Δήμο Θηβαίων.
8. Αποδοχή Επιχορήγησης Προγράμματος «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού του ν.3852/2010, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», περιόδου 4ος – 5ος  /2019, από τον ΟΑΕΔ.
9. Αποδοχή Επιχορήγησης Προγράμματος «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)», περιόδου, 5ος/2019, 6ος /2019, από τον ΟΑΕΔ.
10. Έγκριση Πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας, για το σχολικό έτος 2019-2020.
11.  Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής – Αναπλήρωση ποσού

12. Γ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Θ., έτους 2019.
 
13. Εξέταση αιτήσεως Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ).ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.                                                               
Κωνσταντίνο Χαρέμη
Πέτρο Πετεινάρη
Ευαγγελία Τζουβελέκη
Αναστάσιο Καμούτση
Σταμάτη Χαλβατζή
Ευθυμία Κολλημένου
Δημήτριο Τούτουζα
Παναγιώτα Γιάννου
Μαρία Παπαγκίκα
Παναγιώτα Μπαρώνη


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κοινοποίηση:
1) Δήμαρχο Θηβαίων, κο Αναστασίου Γεώργιο
2) Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, κο Παπαβασιλείου Γρηγόρη 
3) Επικεφαλής Ελάσσονος Μειοψηφίας, κο Τραμπάκουλο Ηλία
4) Επικεφαλής Ελάσσονος Μειοψηφίας, κο Τουλουμάκο Αντώνιο