25/8/11

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                  ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                       Θήβα 24 - 08 -2011
                 ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                      αριθμ. πρωτ.: 130


ΤΜΗΜΑ: Διεύθυνσης
Πληροφορίες: Στέλλα Δεληκωνσταντή
Τηλέφωνα: 2262029729,28062

Προς τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.:
1) Δρένιο Σωτήριο
2) Γεωργακόπουλο Γεώργιο
3) Μπατσούλη Δημήτρη-Παναγιώτη
4) Προκοπίου Δωροθέα
5) Σαμιώτη Δήμητρα
6) Αργύρη Δήμητρα
7) Θαλασσινού Μαρία
8) Δέδε Σεραφείμ
9) Φρούσιο Αναστάσιο
10) Παπαβλάχο Κων/νο

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

    Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13 (έναντι ΟΤΕ) σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, τη Δευτέρα 29η Αυγούστου 2011, ώρα 20.00, όπου θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία (καθηγητές διδασκαλίας μουσικών οργάνων – χορού), κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των κεφαλαίων Α.Β.Γ. του ν. 2190/94 όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ

Κοινοποίηση αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.
1) Γιαννίκα Δημήτριο
2) Τσίτρα Χαράλαμπο
3) Φίλο Γεώργιο
4) Κεφαλά Κων/νο
5) Κώνστα Παναγιώτα
6) Τζούμαρη Ελένη
7) Τζιώτη Γεωργία
8) Μασοκώστα Μαρία
9) Θεοδωρή Μαρίνη
10) Καρατσώλη Επαμεινώνδα
11) Βάθη Δημήτριο