8/10/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ


            
             ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
         ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ: Διοικητικό
Τηλέφωνα: 2262029729,28062
Telefax: 2262026033                                                         
Email: diketh@otenet.gr
Διεύθυνση: Βουρδουμπά 13-Θήβα
Τ.Κ.: 322 00                                                          
Τ.Θ.: 114
   

Θήβα,08 – 10 – 2019

Αριθμ. πρωτ.: 955


  
Προς τα μέλη του Δ.Σ.:
1.                Αγγελίνα Τσαρουχά
2.                Μαρίνα Κατσιμίχα
3.                Αλέξανδρο Φίλη
4.                Θωμά Κιούση
5.                Παναγιώτη Χασάπη
6.                Θεοδώρα Βασιλείου
7.                Ευφροσύνη Παπαδημητρίου
8.                Γεώργιο Τζουμανέκα
9.                Κωνσταντίνο Αραπίτσα


 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
                                                                                                            
    
    Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα ΣΕΜΕΛΗ του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, (Λ. Μπέλλου 1), σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, ώρα 20.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ).
2.  Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής από τη διοίκηση της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
3. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου και οικονομικού διαχειριστή της ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Θηβαίων.
4. Ορισμός χρηστών του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής της Τράπεζας Πειραιώς.
5. Ορισμός χρηστών του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής της Εθνικής Τράπεζας.
6. Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καταβολή αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Δ.Σ.
7. Αποδοχή Δ΄ Δόσης Χρηματοδότησης Προγράμματος Δράσης ΔΗ.Κ.Ε.Θ, έτους 2019,από το Δήμο Θηβαίων.
8. Αποδοχή Επιχορήγησης Προγράμματος «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού του ν.3852/2010, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», περιόδου 4ος – 5ος  /2019, από τον ΟΑΕΔ.
9. Αποδοχή Επιχορήγησης Προγράμματος «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)», περιόδου, 5ος/2019, 6ος /2019, από τον ΟΑΕΔ.
10. Έγκριση Πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας, για το σχολικό έτος 2019-2020.
11.  Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής – Αναπλήρωση ποσού

12. Γ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Θ., έτους 2019.
 
13. Εξέταση αιτήσεως Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ).ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.                                                               
Κωνσταντίνο Χαρέμη
Πέτρο Πετεινάρη
Ευαγγελία Τζουβελέκη
Αναστάσιο Καμούτση
Σταμάτη Χαλβατζή
Ευθυμία Κολλημένου
Δημήτριο Τούτουζα
Παναγιώτα Γιάννου
Μαρία Παπαγκίκα
Παναγιώτα Μπαρώνη


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κοινοποίηση:
1) Δήμαρχο Θηβαίων, κο Αναστασίου Γεώργιο
2) Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας, κο Παπαβασιλείου Γρηγόρη 
3) Επικεφαλής Ελάσσονος Μειοψηφίας, κο Τραμπάκουλο Ηλία
4) Επικεφαλής Ελάσσονος Μειοψηφίας, κο Τουλουμάκο Αντώνιο
        


16/9/19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 17-09-2019 ΕΩΣ 26-09-2019


                        ΔΗ.Κ.Ε.Θ.                                                               
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                  ΘΗΒΑ, 12 – 09 – 2019
                ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ                                                       
                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 838/11-09-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στο Δημοτικό Ωδείο Θήβας
Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας είναι αναρτημένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΑΔΑ: 6ΣΙΓΟΛΖΗ-ΚΑ8
    Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων, ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2019–2020, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΤΟΜΕΑΣ  ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ένας (1) Καθηγητής/τρια  Ανωτέρων & Υποχρεωτικών Θεωρητικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
Ένας (1) Καθηγητής/τρια  Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής – Παραδοσιακής Χορωδίας
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Πιάνου - Αρμονίου
Δύο (2) Καθηγητές/τριες  Κλασσικής   -  Ηλεκτρικής & Ακουστικής  Κιθάρας
Ένας (1) Καθηγητής/τρια  Βιολιού 
Ένας (1) Καθηγητής/τρια  Φλάουτου – Πίκολο
Ένας (1) Καθηγητής/τρια  Κλαρινέτου
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Σαξοφώνου
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Τρομπέτας
Ένας (1) Καθηγητής/τρια Τρομπονιού
Ένας (1)  Δάσκαλος/α  Κρουστών    Μοντέρνων & Παραδοσιακών κρουστών

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ  

Ένας (1) Αρχιμουσικός - Μαέστρος Μπάντας Φιλαρμονικής
Τρεις (3) μουσικοί για  φλάουτο 
Πέντε (5) μουσικοί  για  Τρομπέτα
Δύο (2) μουσικοί για  Σαξόφωνο Άλτο
Τέσσερις (4) μουσικοί για Κλαρινέτο
Ένας (1) μουσικός για  Σαξόφωνο Τενόρο
Δύο  (2) μουσικοί για  Κόρνο σε Φα
Ένας (1) μουσικός για  Αλτικόρνο
Ένας (1) μουσικός για  Τρομπόνι
Ένας (1) μουσικός για Ευφώνιο
Ένας (1) μουσικός για Τούμπα
Τέσσερις (4) μουσικοί για κρουστά

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΟΥ
Ένας ( 1) Καθηγητής/τρια Κλασσικού – Μοντέρνου Χορού - Σύγχρονου Χορού

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914).
3. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
4. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση]
7. Για τους άνδρες υποψηφίους Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
 Επιπλέον των ως άνω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους να προσκομίσουν 1) Βεβαίωση ΑΦΜ και 2) Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Αίτηση στην οποία δεν επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν γίνεται δεκτή.
Με την αίτηση να προσκομίζονται μόνο οι τίτλοι σπουδών ή πτυχία ή βεβαιώσεις που αφορούν στη θέση για την οποία υποβάλλεται αίτημα πρόσληψης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται  στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13, (έναντι Ο.Τ.Ε.) στις οποίες απαριθμούνται και επισυνάπτονται από τον αιτούντα όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα του Δήμου Θηβαίων ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (συντασσόμενων των σχετικών πρακτικών ανάρτησης), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
    Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τηλ.:2262028062, 2262029729 και στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, τηλ.:22620 29984.
Η παρούσα διατίθεται ολόκληρη στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στη διεύθυνση: http://www.dikethivas.blogspot.com/
ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://et.diavgeia.gov.gr/f/dikethivaiwn

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
    Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού
    Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. και του Δημοτικού Ωδείου και στο διαδίκτυο, συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΘ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την ανάρτηση τους και για να εξεταστούν θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιχείρηση παράβολο ποσού είκοσι ευρώ (€ 20,00) που θα επιστραφεί στον ενιστάμενο, μόνο στην περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή.
    Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού κατά ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των μαθητών του Ωδείου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ

5/9/19

To "Fast and Furious Hobbs and Shaw" στον θερινό Κινηματογράφο "ΣΟΝΙΑ"

"FAST AND FURIOUS HOBBS AND SHAW" ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ:21.00
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
ΠΕΡIΛΗΨΗ:  Ο Αμερικανός πράκτορας Χομπς και ο Βρετανός παράνομος Σο αναγκάζονται να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν έναν άτρωτο τρομοκράτη, έτοιμο να εξαπολύσει ένα ολέθριο βιολογικό χτύπημα.

H προβολή της ταινίας σηματοδοτεί τη λήξη της λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου "Σόνια" για τη φετινή περίοδο.
Η Δημοτική Kοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θηβαίων ευχαριστεί όλους τους πολίτες για την υποστήριξη της λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου και σας περιμένουμε στο χειμερινό κινηματογράφο στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας.

4/9/19

Η ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας                              
 H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)  ανακοινώνει την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, που βρίσκεται στην οδό Λουκά Μπέλου 1.
Η ανακαίνιση περιλαμβάνει την προμήθεια υφασμάτων και αντικατάσταση των παλαιών στα αναδιπλούμενα θεατρικά καθίσματα, την αντικατάσταση της παλαιάς μοκέτας με δάπεδο βινυλίου και νέας μοκέτας στην αίθουσα «Αλ. Κοφίνης», καθώς επίσης την αντικατάσταση της μοκέτας της εσωτερικής σκάλας του Συνεδριακού Κέντρου με δάπεδο βινυλίου, τα οποία είχαν φθαρεί λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας και της συχνής τους χρήσης.
Το Συνεδριακό Κέντρο Θήβας ανεγέρθη το έτος 2000 και η λειτουργία του εγκαινιάσθηκε το έτος 2001. Έκτοτε λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας, ως χώρος προβολής κινηματογραφικών ταινιών κατά την χειμερινή περίοδο, διοργάνωσης ημερίδων, εκθέσεων, συνεδριάσεων, θεατρικών παραστάσεων κ.λ.π.
Επιπλέον το κτίριο ενσωματώνει αυτόνομα, σε ημιϋπαίθριους χώρους αρχαιότητες, οι οποίες ήρθαν στο φως κατά την ανέγερση του και εναλλακτικά προβάλλονται και είναι ορατές, τόσο από τους εσωτερικούς κεντρικούς χώρους όσο και από τον ελεύθερο-ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, οπότε και αποτελεί χώρο τουριστικού ενδιαφέροντος.
Στο ισόγειο του κτιρίου (αίθουσα Αλκμήνη), εγκαταστάθηκε η εικονική αναπαράσταση του Μυκηναϊκού Ανακτόρου της Θήβας, με σκοπό να αποτελέσει πόλο προσέλκυσης μαθητών σχολείων, συλλόγων, φορέων και γενικά πολιτών από ολόκληρη τη χώρα.
Παράλληλα στο χώρο λειτουργεί κυλικείο το οποίο εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες του.
Σημειώνουμε ότι η ανακαίνιση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων, δεδομένου ότι η ΔΗ.Κ.Ε.Θ. έπειτα από πολυετή δικαστικό αγώνα εισέπραξε αποζημίωση για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της, που είχαν απαλλοτριωθεί για την βελτίωση της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο τμήμα Λίμνη Υλίκη – Ανισόπεδος Κόμβος Κάστρου – Θηβών στην ΠΕ Βοιωτίας.

                 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ