ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕικονική Πραγματικότητα 

Αίθουσα «Αλκμήνη» -Συνεδριακό Κέντρο Θήβας (Λ.Μπέλου 1)Το έργο αποτελεί το δεύτερο τμήμα του συνολικού έργου «Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας στην Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα» , που έχει σκοπό να αξιοποιήσει το πλούσιο ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό απόθεμα της Βοιωτία με τη χρήση καινοτόμων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων και να το καταστήσει προσβάσιμο στο ελληνικό και διεθνές κοινό.

Περιλαμβάνει τη δημιουργία της «Βοιωτικής διαδικτυακής πολιτισμικής εγκυκλοπαίδειας» που θα είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο  και της εικονικής αναπαράστασης του ανακτόρου της μυκηναϊκής Θήβας.

Χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή σύγκλιση» και είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στην οποία είχαν προχωρήσει από το 2009 η Νομαρχία Βοιωτίας, η Αναπτυξιακή της εταιρεία (ΒΑΕΠΑΕ) και ο Δήμος Θηβαίων, με την άμεση και πολύπλευρη υποστήριξη της Θ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Θήβα. 

Η εικονική αναπαράσταση του Μυκηναϊκού Ανακτόρου της Θήβας εγκαταστάθηκε σε χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας (Λ. Μπέλου 1) που διαμορφώθηκε στο ισόγειό του (αίθουσα Αλκμήνη), με σκοπό να αποτελέσει πόλο προσέλκυσης μαθητών σχολείων, συλλόγων, φορέων και γενικά πολιτών από ολόκληρη τη χώρα.

Ακριβώς δίπλα από αυτή υπάρχουν υπολογιστές που δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην Βοιωτική διαδικτυακή πολιτισμική εγκυκλοπαίδεια. 


Πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας της αίθουσας προβολής:

22620 29729, 22620 28062