ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑπευθύνεται σε νέους και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας έχοντας ως σκοπό να τους μάθει το σωστό τρόπο συμπεριφοράς τόσο σαν μέλλοντες οδηγούς αυτοκινήτων όσο και ως πεζούς.

 Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μια γενική παρουσίαση των κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, την παρουσίαση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, την εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (ποδηλάτων – αυτοκινήτων), την πρακτική εξάσκηση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και τέλος την αξιολόγηση των συμμετεχόντων.

Οι τάξεις και ηλικίες, στις οποίες απευθύνεται το Π.Κ.Α. για τη διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής είναι το νηπιαγωγείο, η 1η Δημοτικού μέχρι και την 1η Γυμνασίου. Ανάλογα της ηλικίας των παιδιών θα επιτρέπεται ή όχι η χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων αλλά και των ποδηλάτων. Για μεγαλύτερα ή εύσωμα παιδιά το μάθημα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής θα περιορίζεται στο θεωρητικό τμήμα και κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης θα λειτουργούν ως πεζοί ακολουθώντας και παρακολουθώντας τους εκπαιδευτές.  

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής μπορούν να μάθουν οι νέοι τον τρόπο με τον οποίο είναι σε θέση να κινούνται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου όπως είναι οι σύγχρονοι δρόμοι.

Στο πάρκο λειτουργεί κυλικείο με σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής υποστηρίζεται από την Επιχείρηση, σε κάθε περίπτωση, με τη διάθεση ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού (πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ΠΚΑ, από το Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), καθώς επίσης με οποιαδήποτε παροχή απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2262028062,29729