Η ΔΗ.Κ.Ε.Θ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗ.Κ.Ε.Θ. 

 
  


 Κατσιμίχα Μαρίνα

 Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσιμίχα Μαρίνα, Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας Τζουβελέκη Ευαγγελία, Δημοτική Σύμβουλος 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκας Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Μειοψηφίας Σακάτης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος 
Καμούτσης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος  Χατζησταμάτης Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος 
Γεωργίου Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος  Παπαδημητρίου Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος 
Θωμάς Κιούσης,  Δημοτικός Σύμβουλος  Σταμάτης Χαλβατζής, Δημοτικός Σύμβουλος 
Παναγιώτης Χασάπης, δημότης Ευθυμία Κολλημένου, δημότισσα
Θεοδώρα Βασιλείου, δημότισσα Δημήτρης Τούτουζας, δημότης
Ευφροσύνη Μέξη, δημότισσα Παναγιώτα Γιάννου, δημότισσα
Γιώργος Τζουμανέκας, δημότης Μαρία Παπαγκίκα, δημότισσα
Κων/νος Αραπίτσας, εκπρόσωπος εργαζομένων Παναγιώτα Μπαρώνη, εκπρόσωπος εργαζομένων
Τσιλίκας Δημήτριος, Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου Θήβας (Κοινωνικός Φορέας) Αντωνούδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου Θήβας (Κοινωνικός Φορέας)


H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

  • Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης- απασχόλησης
  • Παιδείας – Πολιτισμού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α) Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Απασχόλησης στον οποίο περιλαμβάνονται:

             Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας με τη λειτουργία
-              Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας
             Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις με σκοπό τη λειτουργία
-              παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθμών,
-              κέντρων ημερήσιας φροντίδας, 
-              προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων
-              Κέντρων για ΑΜΕΑ
-              αναψυχής ατόμων με αναπηρία
           Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την  ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,  οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
      Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Β)   Τομέας παιδείας,  Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται:
-              η λειτουργία  κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών,
-              η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής,
-              η  λειτουργία ωδείου,
-              η διδασκαλία χορού, 
-              η λειτουργία φιλαρμονικής ορχήστρας
-              η λειτουργία του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου 
-              η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
-              η διοργάνωση  συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων

- Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.

- Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά.

- Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής

Επιπλέον η Κοινωφελής Επιχείρηση υλοποιεί και δραστηριότητες που συνδέονται συμπληρωματικά και ως εκ τούτου έχουν εντελώς παρεπόμενο χαρακτήρα με τους κύριους σκοπούς της (όπως η λειτουργία κυλικείου στο συνεδριακό κέντρο, τον κινηματογράφο, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κ.λ.π.), δεδομένου ότι δεν αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της, εφόσον οι προερχόμενοι από αυτές πόροι, διατίθενται από την επιχείρηση αποκλειστικά για την ικανοποίηση – χρηματοδότηση των κύριων καταστατικών της σκοπών.   

 Οι μείζονος σημασίας υπηρεσίες και δραστηριότητες, που εδώ και είκοσι οκτώ (28) χρόνια, παρέχονται στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θηβαίων είναι οι εξής:1. Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας
2. Κέντρο Στήριξης Ρομά και ευπαθών Ομάδων
3.  Μονάδες Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι
4.   Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου.
5. Λειτουργία Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου
6. Λειτουργία δημοτικού χειμερινού κινηματογράφου
7. Λειτουργία Θερινού Κινηματογράφου «ΣΟΝΙΑ»
8.  Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
9.  Λειτουργία Δημοτικού Θεάτρου.