ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ1. Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας 

       Μελέτη, οργάνωση, υλοποίηση  προγραμμάτων έρευνας, αγωγής υγείας, προληπτικής ιατρικής, με στόχο την προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσμού της περιοχής, καθώς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, με:
             Ενημερωτικές ομιλίες - παρουσιάσεις σε σχολεία, συλλόγους, πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία, σε συνεργασία με Κοινωνικούς και Επιστημονικούς Συλλόγους κ.λ.π.
             Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και ενημερωτικών προγραμμάτων που αφορούν στην έγκαιρη διάγνωση παθήσεων και νοσημάτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
             Προγράμματα δωρεάν εξετάσεων (μαστογραφία, οστεοπόρωση, οδοντιατρικές – ορθοπεδικές εξετάσεις κ.λ.π.)
   Στο πλαίσιο της δραστηριότητας η Επιχείρηση μελετά την οργάνωση και λειτουργία  Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου, το οποίο θα συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση στις ασθενείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού
    Από τη  ΔΗ.Κ.Ε.Θ., παρέχεται  πλήρης  διοικητικο – οικονομική υποστήριξη της λειτουργία του κέντρου (οργάνωση των δραστηριοτήτων, διάθεση υποδομών, εξοπλισμού, προμηθειών κ.λ.π.), καθώς επίσης η προβολή – διαφήμιση των δραστηριοτήτων του,  με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22620289712. Κέντρο Στήριξης Ρομά και ευπαθών Ομάδων

Ο ρόλος του Κέντρου ανταποκρίνεται στις νέες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην εξατομικευμένη δράση, στην αποφυγή πολιτικών διάκρισης, στην επίτευξη συνεργειών με στόχο την ολιστική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο, δεδομένης της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ρομά, καθώς και της αναγκαιότητας για συνεχή υποστήριξη προς την πορεία της κοινωνικής ένταξης της ομάδας στόχου.
Οι πράξεις στοχεύουν :
-              στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βιώνουν πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές (διαβίωση στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας κλπ.), με προτεραιότητα στην ομάδα στόχο των Ρομά.
-              στην εξατομικευμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης.
-              στην επίτευξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών, καθώς και στη δημιουργία δικτύων με φορείς που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.


Τηλεφωνο επικοινωνίας: 2262026581