ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



Δημοτικός χειμερινός κινηματογράφος

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού συνεδριακού κέντρου Θήβας λειτουργεί ο χειμερινός κινηματογράφος της πόλης, στον οποίο πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση  τουλάχιστον μία κινηματογραφική προβολή.

Το πρόγραμμα προβολής των ταινιών προγραμματίζεται και ανακοινώνεται εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο, ενώ υπάρχει πάντα πλήρης και σωστή ενημέρωση του κοινού για τις προβαλλόμενες ταινίες.
Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται ταινίες τόσο του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου αλλά και του παλαιότερου, με στόχο πάντα την επαφή των πολιτών με την κινηματογραφική τέχνη, την ψυχαγωγία αλλά και εν  γένει την πνευματική και ψυχική καλλιέργεια των πολιτών.

Επιπλέον σε συνεργασία με τα σχολεία κάθε βαθμίδας της περιοχής, προβάλλονται ταινίες παιδαγωγικού περιεχομένου με σκοπό την ψυχαγωγία, την πνευματική μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Θερινός Κινηματογράφος «ΣΟΝΙΑ»

 Ο κινηματογράφος «Σόνια» αποτελεί το μοναδικό θερινό κινηματογράφο που λειτουργεί στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου προβάλλει ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου αλλά και αφιερώματα τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο κιν/φο.

Το πρόγραμμα προβολής των ταινιών προγραμματίζεται και ανακοινώνεται εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις, διαφημίσεις, έκδοση έντυπου φυλλαδίου κ.λ.π.), ενώ υπάρχει πάντα πλήρης και σωστή ενημέρωση του κοινού για τις προβαλλόμενες ταινίες.


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262023355 (Συνεδριακό Κέντρο) & 2262028062 (ΔΗΚΕΘ)