ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟΣτις δραστηριότητες της Επιχείρησης περιλαμβάνεται η λειτουργία του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, στο οποίο διοργανώνονται και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, συναντήσεις, ημερίδες, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π. σε όλες τις αίθουσές του, με αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στην πολιτιστική, πνευματική και τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο της πόλης, αλλά ολόκληρης της περιοχής.
Επιπλέον το κτίριο ενσωματώνει αυτόνομα, σε ημιϋπαίθριους χώρους αρχαιότητες, οι οποίες ήρθαν στο φως κατά την ανέγερση του και εναλλακτικά προβάλλονται και είναι ορατές, τόσο από τους εσωτερικούς κεντρικούς
χώρους όσο και από τον ελεύθερο-ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, οπότε και αποτελεί χώρο τουριστικού ενδιαφέροντος.
Μέσω δε της εικονικής ψηφιακής αναπαράστασης του Μυκηναϊκού Ανακτόρου της Θήβας (Εικονική Πραγματικότητα) και της λειτουργίας Ψηφιακής Βοιωτικής Πολιτιστικής Εγκυκλοπαίδειας επιδιώκεται η Ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.
Παράλληλα στο χώρο λειτουργεί κυλικείο το οποίο εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες του.
 Η Επιχείρηση υποστηρίζει τη λειτουργία του διαθέτοντας τα απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό,  προϊόν, εξοπλισμό, διαφημιστικό υλικό, ηχητική κάλυψη κ.λ.π., για την οργάνωση και πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας στο χώρο.

Τηλέφωνο Συνεδριακού Κέντρου: 2262023355 
ΔΗΚΕΘ: 2262028062, 29729