9/5/11

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για το "Βοήθεια στο Σπίτι"

ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δήμου Θηβαίων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΗ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήβας (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), στο πλαίσιο της δράσης:
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΕΡΓΟ
(κάτοχο κάρτας ανεργίας και βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ) ή με επαπειλούμενη εργασιακή σχέση, να υποβάλλει, μέχρι τις 18-05-2011, ως ωφελούμενος, το ειδικό έντυπο αίτησης που θα προμηθευτεί στα Γραφεία μας, προκειμένου να εντάξει συγγενικό ηλικιωμένο άτομο η ΑΜΕΑ του οποίου έχει τη φροντίδα (με δυνατότητα ένταξης μέχρι δύο εξυπηρετούμενων) με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση και επιλογή των ωφελουμένων:
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας διευκολύνοντας τους ανέργους ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα.
Α1. Δικαιολογητικά που υποβάλλει ο άνεργος, ως ωφελούμενος :
Αίτηση (παρέχεται στα Γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13 Θήβα – έναντι ΟΤΕ, τηλέφωνα επικοινωνίας 2262027523, 2262025655, 2262029440.
1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ μέχρι 18-05-2011 και Βεβαίωσης Εξατομικευμένης Προσέγγισης όπως τα εκδίδει ο ΟΑΕΔ.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ανέργου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας προηγουμένου έτους (2009).
Α2. Για πρώην ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, αναλυτικές πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2262027523, 2262025655, 2262029440.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.