20/6/11

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΘ

Θήβα, 17 – 6 – 2011
Αριθμ.πρωτ.: 1

ΤΜΗΜΑ: Διοικητικό
Τηλέφωνα: 2262029729,28062
Telefax: 2262026033
Email: diketh@otenet.gr
Διεύθυνση: Βουρδουμπά 13-Θήβα
Τ.Κ.: 322 00
Τ.Θ.: 114


Προς τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.:
1) Δρένιο Σωτήριο
2) Γεωργακόπουλο Γεώργιο
3) Μπατσούλη Δημήτριο-Παναγιώτη
4) Προκοπίου Δωροθέα
5) Σαμιώτη Δήμητρα
6) Αργύρη Δήμητρα
7) Θαλασσινού Μαρία
8) Δέδε Σεραφείμ
9) Φρούσιο Αναστάσιο
10) Παπαβλάχο Κων/νο

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.
ΣΧΕΤ.:

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Παλαιό Δημαρχείο (Οιδίποδος και Πινδάρου) σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011, ώρα 7.00 μ.μ., όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θηβαίων, με διακριτικό τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.Θ., όπως ορίστηκε με την υπ’ αρ. 52/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2) Μεταφορά προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην δήμων Θηβαίων, Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ), βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010.

3) Μεταφορά προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην δήμων Θηβαίων, Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 109 και της παρ. 1 του άρθρου 112 του ν. 3852/2010.

4) Ορισμός Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., για τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων.

5) Ορισμός οικονομικού διαχειριστή και ταμία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων – Τρόπος διενέργειας εισπράξεων, πληρωμών της Επιχείρησης.

6) Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)

7) Διατήρηση και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συγχωνευμένων κοινωφελών επιχειρήσεων.

8) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών έτους 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95, όπως ισχύουν.

9) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έτους 2011, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95, όπως ισχύουν.

10) Υποβολή αιτήματος στο Δήμο Θηβαίων για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), των παρακάτω εγκαταστάσεων
Α) πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
Β) θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»
Γ) θερινός κινηματογράφος «Σόνια»
Δ) κατάστημα 50 δημοτικής αγοράς, για τη στέγαση των υπηρεσιών Διοίκησης
Ε) κατάστημα 23 της δημοτικής αγοράς, για τη στέγαση του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας
ΣΤ) κτίριο παλιάς ΔΕΗ επί της οδού Λαϊου 1, για τη στέγαση του Δημοτικού Ωδείου

11) Εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση του Θεάτρου «Μελίνα Μερκούρη» και του θερινού κινηματογράφου «Σόνια», για την πραγματοποίηση μουσικών φεστιβάλ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ

Κοινοποίηση αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.
1) Γιαννίκα Δημήτριο
2) Τσίτρα Χαράλαμπο
3) Φίλο Γεώργιο
4) Κεφαλά Κων/νο
5) Κώνστα Παναγιώτα
6) Τζούμαρη Ελένη
7) Τζιώτη Γεωργία
8) Μασοκώστα Μαρία
9) Θεοδωρή Μαρίνο
10) Καρατσώλη Επαμεινώνδα
11) Βάθη Δημήτριο

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Θηβαίων,
κο Νικολάου Σπυρίδων