30/4/12

Καταγραφή συνταξιούχων Δημοσίου


Ο Δήμος Θηβαίων διά της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), ενημερώνει τους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί στις Τράπεζες μέσω των οποίων εισπράττουν τη σύνταξή τους, ότι ως καταληκτική ημερομηνία καταγραφής τους έχει οριστεί η 15η Μαΐου 2012.

Οι συνταξιούχοι που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταγραφούν με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας τους στις Τράπεζες από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξη τους, μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Θηβαίων για την εξυπηρέτησή τους. Πιο συγκεκριμένα, μετά από σχετική πρόσκληση από τον συνταξιούχο, αρμόδιος υπάλληλος θα επισκέπτεται την κατοικία του συνταξιούχο και θα παραλαμβάνει απ’ αυτόν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1) Φωτοτυπία γνωμάτευσης ή ιατρικής βεβαίωσης από όπου να προκύπτει η ανικανότητα του συνταξιούχου.
2) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του συνταξιούχου.
3) Έγγραφο Γ Λ Κ με τον κωδικό καταγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα παρακάτω τηλέφωνα, ανάλογα με τον τόπο κατοικία σας.

Δημοτική Ενότητα Θήβας: 2262027523, 2262025655, 2262029440 (αρμόδιοι υπάλληλοι : Βαλλιάνου Καλή, Κυριακάκη Ζαχαρούλα, Στεργίου Κωνσταντίνα)
Δημοτική Ενότητα Βαγίων: 2262350907, 8 (αρμόδια υπάλληλος: Τσέλλου Αναστασία)
Δημοτική Ενότητα Πλαταιών: 2262098857 (αρμόδια υπάλληλος: Ευθυμίου Παναγιώτα)
Δημοτική Ενότητα Θίσβης: 2264350019, 20 (αρμόδια υπάλληλος: Βάλλιου Κωνσταντίνα)