15/6/12

Ξεκινούν την Τετάρτη 20 Ιουνίου οι αιτήσεις ανέργων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (5μηνα)Οι αιτήσεις θα γίνονται στο Εργατικό Κέντρο Θήβας.

10 θέσεις εργασίας για τη ΔΗΚΕΘ 


 
Μετά το με Α.Π.: 2768/13-06-2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) ΓΣΕΕ σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/Γ.Σ.Ε.Ε. - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιπλέον, εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η αντίστοιχη ανακοίνωση πρόσληψης για τις θέσεις απασχόλησης ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πράξης για το Δήμο Θηβαίων εγκρίθηκαν συνολικά 90 θέσεις απασχόλησης, για την ΔΗ.Κ.Ε.Θ. 10 θέσεις , για τον Δ.Ο.Θ. 30 θέσεις και για την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ 10 θέσεις. (Αναλυτικά τις ειδικότητες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr )

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 και λήγει την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση (με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1) και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή:
  • Στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Θήβας (Οιδίποδος 11 Θήβα) καθημερινά 9:00 - 13:00 και Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και το απόγευμα 18:00 - 20:00.
  • Στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς (Δημάρχου Ανδρεαδάκη, Λιβαδειά) καθημερινά 9:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00
  • Στα γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας, Ροζάκη Αγγελή 59 Λαμία καθημερινά 9:00 - 15:00.
       
Οι θέσεις απασχόλησης, οι ειδικότητες, η με αρ. ΚΟΧ 5.801/1/2012 ανακοίνωση, το έντυπο της αίτησης καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής της  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων www.thiva.gr. προς εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. 


 
12. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)

Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος
υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
302
Αρωγή προς ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
303
Αρωγή προς ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
304
Δημιουργική απασχόληση παιδιών ΡΟΜΑ
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
5 ΜΗΝΕΣ
1
305
Δημιουργική απασχόληση παιδιών ΡΟΜΑ
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5 ΜΗΝΕΣ
1
306
Ενημέρωση των τσιγγάνων σε θέματα υγείας παιδιών και ενηλίκων
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
5 ΜΗΝΕΣ
1


12. Συμπράττων φορέας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)

307
Δράσεις ενημέρωσης για θέματα δημόσιας υγείας
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ/ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ
/ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
308
Δημιουργική απασχόληση παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
5 ΜΗΝΕΣ
1
309
Τόνωση ενδιαφέροντος των δημοτών για την θεατρική και κινηματογραφική τέχνη
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΠΕ/ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
5 ΜΗΝΕΣ
1
310
Τόνωση ενδιαφέροντος των δημοτών για την θεατρική και κινηματογραφική τέχνη
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(με έδρα συντονισμού το Δήμο Θηβαίων)*
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
2