15/10/12

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


                                                                                                 Θήβα 15/10 /2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), υλοποιεί ως συμπράττων φορέας, δράσεις Κοινωνικού, Υγειονομικού, Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού χαρακτήρα, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και  άρρηκτα με τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητές της και ενισχύουν το πολυετές έργο της Επιχείρησης  στους συγκεκριμένους τομείς.

Οι ενέργειες που υλοποιούνται   είναι οι εξής:
 
Τομέας Παρέμβασης:  Κοινωνικός

Δράση 1η: Αρωγή προς ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ( ΔΗ.Κ.Ε.θ) υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με τη λειτουργία έξι (6) δομών στο Δήμο Θηβαίων

 Η δημιουργία δομής αρωγής προς ΑΜΕΑ και μοναχικούς ηλικιωμένους στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος εξυπηρετεί όσους δεν είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», προσφέροντας υποστηρικτικές κατ’οίκον υπηρεσίες.

 Για την υλοποίηση της ενέργειας απασχολούνται  ένας κοινωνικός επιστήμονας και μία νοσηλεύτρια

 Δράση 2η: Δημιουργική απασχόληση παιδιών ΡΟΜΑ (συνεργασία με το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας για τσιγγάνους Θήβας).

 Στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας δεν λειτουργεί Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το οποίο θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί στην ειδική ομάδα πληθυσμού των Ρομά και δεδομένου ότι τα παιδιά Ρομά δεν κοινωνικοποιούνται, αφού ως επί το πλείστον δεν φοιτούν σε κάποιο σχολείο, υπάρχει ανάγκη για δημιουργική απασχόληση τους. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θηβαίων λειτουργεί από το έτος 2008 το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας για τσιγγάνους, το οποίο, όμως, δε δύναται λόγω έλλειψης προσωπικού να παράσχει τέτοιου είδους υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της δράσης θα δημιουργηθούν ηλικιακές ομάδες για απασχόληση με ζωγραφική, εκπαιδευτικά- ψυχαγωγικά παιχνίδια, κ.τ.λ. Παράλληλα, θα ενασχοληθούν και με τον αθλητισμό.

Για την υλοποίηση της ενέργειας απασχολούνται ένας  παιδαγωγός και ένας γυμναστής.

Τομέας Παρέμβασης: Υγειονομικές Υπηρεσίες

Δράση: Δράσεις ενημέρωσης για θέματα δημόσιας υγείας (συνεργασία με το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής).

Η Eπιχείρηση λειτουργεί το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής, που δραστηριοποιείται σε θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας, δεν διαθέτει όμως το απαιτούμενο  προσωπικό ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα διεύρυνσης της δραστηριότητάς του.

Η συγκεκριμένη δράση θα έχει διττό χαρακτήρα:
  •  ενημερωτικό – συμβουλευτικό: α) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σχέση του ατόμου με την ποιότητα της ζωής του, β) αλλαγή στάσης και ενεργοποίηση για συμμετοχή στην πρόληψη παραγόντων που σχετίζονται με την υγεία, γ) δεξιότητες για ατομική και κοινωνική δράση σε σχέση με την υγεία μέσα από την επιλογή και την εφαρμογή διαδικασιών που εγγυώνται ποιότητα ζωής προάγοντας όχι μόνο τη σωματική, αλλά και την κοινωνική ευεξία.
  •  παραπεμπτικό: όπου κρίνεται σκόπιμο, το άτομο θα παραπέμπεται σε κάποιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
Για την υλοποίηση της ενέργειας απασχολείται ένας διατροφολόγος/ διαιτολόγος.

Τομέας Παρέμβασης: Εκπαίδευση

Δράση 1η: Δημιουργική απασχόληση παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής (συνεργασία με το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής).

Μέσα από τις δράσεις, που θα διοργανωθούν, στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση των δημοτών και δη οδηγών σε θέματα οδικής ασφάλειας καθώς επίσης στην ενημέρωση τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ο καθένας να λειτουργεί ως χρήστης της οδού, σεβόμενος τους λοιπούς χρήστες και το περιβάλλον.

Για την υλοποίηση της ενέργειας απασχολείται ένας παιδαγωγός.

Τομέας Παρέμβασης: Πολιτισμός
 
Δράση 1η: Τόνωση ενδιαφέροντος των δημοτών για την θεατρική και κινηματογραφική τέχνη (συνεργασία με το Πολιτιστικό τμήμα της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.).

Οι δημότες απορροφημένοι από τις βιοποριστικές τους ανάγκες αμέλησαν τις πολιτισμικές. Στο Δήμο μας παρατηρείται, έλλειψη συμμετοχής των νέων σε προβολές κινηματογραφικών ταινιών και θεατρικών παραστάσεων. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, η ανάγκη για τη συνεχή ενημέρωση και ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος τους για τους πολιτισμικούς αυτούς χώρους. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων λειτουργεί το χειμερινό και θερινό κινηματογράφο και κατά διαστήματα όταν αυτό είναι δυνατόν, πραγματοποιεί θεατρικές παραστάσεις. Η περαιτέρω αξιοποίηση δε, του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου Θήβας, στο οποίο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, συναντήσεις, ημερίδες, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π., θα συμβάλλει στην ουσιαστική συμβολή της συγκεκριμένης δράσης στην πολιτιστική, πνευματική και τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο της πόλης, αλλά ολόκληρης της περιοχής.

Μέσω του διαδικτύου, αλλά και άλλων μέσων (έντυπων και μη) μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση του ενδιαφέροντος στους συγκεκριμένους πολιτισμικούς τομείς, με στόχο την κοινωνικοποίηση όλων των ατόμων ανεξαρτήτου οικογενειακής, οικονομικής και φυλετικής κατάστασης δίνοντας έναυσμα για στοχασμό και διεύρυνση των πνευματικών τους ικανοτήτων.

Για την υλοποίηση της ενέργειας απασχολούνται, ένα άτομο ειδικότητας Δημοσίων σχέσεων/Επικοινωνίας και δύο άτομα ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων

Με την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θηβαίων, συμβάλλει στην αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ