12/2/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

            ΔΗ.Κ.Ε.Θ.                                   Θήβα, 12-2-2013
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση            Αρ.Πρωτ.: 87
         Δήμου Θηβαίων

    

ΤΜΗΜΑ: Διοικητικό                                       Προς τα τακτικά μέλη του Δ.Σ

Τηλέφωνα: 2262029729, 28062                      1)Στρατέλο Νικόλαο

Telefax: 2262026033                               2)Γεωργακόπουλος Γεώργιος

E-mail: diketh@otenet.gr                                3)Βενιζέλο Κων/νο

Διεύθυνση : Βουρδουμπά 13, Θήβα                  4)Προκοπίου Δωροθέα

Τ.Κ.:32200                                                      5)Κυριάκου Χρυσούλα

Τ.Θ.:114                                                          6)Αργύρη Δήμητρα

                                                                       7)Θαλασσινού Μαρία

                                                                       8)Μαρίνη Θεοδωρή

                                                                       9)Φρούσιο Αναστάσιο

                                                                      10)Παπαβλάχο Κων/νο


 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 ΣΧΕΤ.:     

    Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13 (έναντι ΟΤΕ),  σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, την 18η Φεβρουαρίου 2013, ώρα 19.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, για το έτος 2013.
2. Ορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου μετά του αναπληρωτή του, ως μέλους της επιτροπής για την παραλαβή υπηρεσιών – μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του ΠΔ 28/80, για το έτος 2013.
3. Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου (δίδακτρα, οικονομικά πακέτα κλπ).
4.Λειτουργία Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου (διάθεση αιθουσών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων κλπ – Λειτουργία αίθουσας Εικονικής Πραγματικότητας).
5. Συζήτηση επί της προτάσεως του Συλλόγου Πολιτιστικής Ανάπτυξης «ΛΑΪΟΣ», σχετικά με την παρουσίαση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στο       Συνεδριακό Κέντρο.
6. Συζήτηση επί της αιτήσεως του θεάτρου «ΘΥΜΕΛΗ» Έλλης Βοζικιάδου, σχετικά με τη μείωση του κόστους διάθεσης της αίθουσας «Αλ.Κοφίνης» στο Συνεδριακό Κέντρο, για την προβολή του αρχαίου δράματος «ΕΛΕΝΗ» του Ευριπίδη.
7. Συζήτηση επί της αιτήσεως της Φιλοζωϊκής Εταιρείας Θήβας, σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο, για συναντήσεις -συνεδριάσεις του Συλλόγου.

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
                      
                                                                
                                                                                    ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
A)αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.                                                               
 1) Γιαννίκα Δημήτριο                                                                
 2) Τσίτρα Χαράλαμπο                                                                                
 3) Φίλο Γεώργιο                                                                               
 4)Κεφαλά Κων/νο                                                                                                    
 5) Σαμιώτη Δήμητρα                                                         
 6) Καρβελά Ευσταθία                                                                       
 7) Κατσαμπέκη Ευαγγελία                                          
 8) Μασοκώστα Μαρία    
 9) Αγγελή Νίκη                                                                
     10) Καρατσώλη Επαμεινώνδα
     11) Βάθη Δημήτριο