2/10/13

Νέος Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ο Αναστάσιος ΝικολάουΜε την υπ’ αρ.  321/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων, μετά την παραίτηση από τη θέση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας. κ. Σωτήρη Δρένιου, νυν Αντιδημάρχου Δ.Ε. Βαγίων, ορίστηκε νέος Πρόεδρος της Επιχείρησης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Νικολάου.

 Τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Στρατέλος.

Η θητεία του Προέδρου θα είναι μέχρι τις 31-8-2014 και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.