23/9/14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗ.Κ.Ε.Θ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Θήβα, 22 - 09 – 2014
αριθμ. πρωτ.:       352

Προς τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.:
1) Δρένιο Σωτήριο
2) Τυρινόπουλο Κων/νο
3) Νικολάου Αναστάσιο
4) Μάγκα Κων/να
5) Παρίση Δέσποινα
6) Γκιόκα Κων/να
7) Τριάντη Κων/να
8)  Πέππα Γεώργιο
9)  Παπαβλάχο Κων/νο
10) Αραπίτσα Κων/νο                             
                                                                         
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Θήβας, (Λουκά Μπέλλου 1), σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 19.30, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.   Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων, όπως ορίστηκε με την υπ’ αρ. 238/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.   Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της Επιχείρησης, από την απελθούσα στη νέα διοίκηση της ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Θηβαίων.
3.   Ορισμός οικονομικού διαχειριστή της ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Θηβαίων – Τρόπος διενέργειας εισπράξεων – πληρωμών.
4.   Αντικατάσταση πρώην Προέδρου και μελών Δ.Σ. στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών, του άρθρου 67 παρ.1 του Π.Δ. 28/80.
5.   Έγκριση προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (καθηγητές μουσικών οργάνων επί ωρομισθία), για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας.
6.   Ανανέωση Συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του προσωπικού που απασχολείται στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
7.   Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια τροφίμων – αναψυκτικών – ποτών.
8.   Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια υλικών φαρμακείου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    
Α) ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΙΩΝ Κο Σπυρίδων Νικολάου                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ
Β) αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.                                                                
1) Κουτσοδήμο Δημήτριο                                                               
2) Τούτουζα Δημήτριο                                                                        
3) Στάϊκο Αλέξανδρο                                                                             
4) Θεοδώρου Αικατερίνη                                                                                                   
5) Σταμάτη Ασημίνα                                                      
6) Τσιάμαλο Βασίλειο                                                                   
7) Κρητικού Ειρήνη                                        
8) Κόρδατζη Ιωάννη
9) Χρήστου Στυλιανή                                                     
10) Ψαράκη Απόστολο
11) Βοργιανίτη Χρήστο