3/2/15

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Θηβαίων και η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανακοινώνουν ότι, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου και λόγω των φερτών υλών στο κανάλι του Μόρνου παρουσιάστηκε αυξημένη θολότητα στο πόσιμο νερό στα Διυλιστήρια του Δήμου που τροφοδοτούνται από το κανάλι.

Συνιστούμε για προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι καταναλωτές μας να αποφεύγουν τη χρήση του νερού για πόση και οικιακή χρήση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας του νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. λειτουργούν, αλλά με μειωμένη παρεχόμενη ποσότητα λόγω της θολότητας και αυτό επιβάλει τον περιορισμό της κατανάλωσης στο ελάχιστο δυνατό.

Από τον διαχειριστή του καναλιού που είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ, δεν μας έχει δοθεί αναμενόμενος χρόνος αποκατάστασης της ποιότητας του χορηγούμενου νερού προς επεξεργασία.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας, ο Δήμος Θηβαίων και η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη παροχή νερού, γεγονός που απαιτεί και την συνδρομή των καταναλωτών.






Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ο Δήμαρχος
ΔΕΥΑ Θήβας
Θηβαίων


Αλέκος Στάικος
Σπυρίδων Νικολάου