23/11/15

Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων ατόμων – Ηπιόνη

Ο Δήμος Θηβαίων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείριση Θήβας, το Δημοτικό Οργανισμό Θήβας και την υποστήριξη των Ιατρικού Συλλόγου Θηβών και Φαρμακευτικού Συλλόγου Θήβας, συμμετέχει στον Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων “Ηπιόνη” , το οποίο για το έτος 2015 έχει ως θέμα “Σακχαρώδης Διαβήτης”.

Για τις ανάγκες της εκστρατείας πρόληψης του Σακχαρώδους Διαβήτη έχει εκδοθεί ενημερωτική αφίσα με αναγραφόμενα τα τηλέφωνα επικοινωνίας των εμπλεκόμενων φορέων, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης μέχρι τέλους Δεκεμβρίου θα διοργανώνονται σχετικές δράσεις όπως πεζοπορία, ομιλίες κα. Παράλληλα οι νοσηλεύτριες των δομών του Βοήθεια στο Σπίτι και των ΚΑΠΗ θα πραγματοποιούν δωρεάν μετρήσεις σακχάρου, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των οποίων θα γνωστοποιούνται σταδιακά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προάσπιση και προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων ατόμων, η ενίσχυση του πολυδύναμου ρόλου τους στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα υγείας και η ενίσχυση του σχεδιασμού και της ενδυνάμωσης του ρόλου του φιλικού περιβάλλοντος για τα ηλικιωμένα άτομα στην κατοικία, στην πόλη και στις υπηρεσίες.

Στόχοι του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ηλικιωμένων ατόμων και των οικογενειών τους για θέματα υγείας που σχετίζονται με το Σακχαρώδη Διαβήτη και των ψυχοκοινωνικών του διαστάσεων, η ανάπτυξη της πρωτογενούς πρόληψης για τον Σακχ. Διαβήτη και ιδιαίτερα σε επίπεδο αγωγής υγείας ( αλλαγή στάσεων και συνηθειών, υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής, τροποποίηση συμπεριφορών) και η συστηματική παραπομπή και διαχείριση περιστατικών με Σακχ. Διαβήτη σε υπηρεσίες υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για το τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης μπορείτε να βρείτε εδώhttp://www.thiva.gr/portal/page/portal/dimosThivas