12/7/17

Απολογισμός δράσεων Προγραμμάτων Πρόληψης της ΔΗΚΕΘ Απριλίου-Μαϊου-Ιουνίου


Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, που υλοποιούνται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων, διά του Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

  1. Στις 24 & 28 Απριλίου 2017, εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας για παλιές και νέες εξεταζόμενες του ΚΑΠΗ του Δήμου Θηβαίων σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου Μαστού, στο οποίο εξετάστηκαν εικοσιπέντε (25) γυναίκες.
  2. Στις 30 Μαΐου εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας για παλιές ωφελούμενες από τη Θήβα και το Δημοτικό Διαμέρισμα Βαγίων. Συμμετείχαν είκοσι τρείς (23) γυναίκες.
  3. Στις 9 Ιουνίου εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας για δεκαέξι (16) νέες ωφελούμενες ηλικίας 40-69 ετών.
  4. Στις 12 Ιουνίου εξέταση Τεστ Παπανικολάου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», στο οποίο συμμετείχαν δεκαέξι (16) ωφελούμενες από το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελλοπίας.

Για νέες αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο στο τηλ. 22620 28971, από Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρες 8.00-14.00). Υπεύθυνη Αναστασία Κατσιφή.