3/10/17

Οι δράσεις πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου της ΔΗΚΕΘ ( Τέστ ΠΑΠ & Μαστογραφία)


Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, που υλοποιούνται από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων, διά του Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:
  1. Στις 29 Αυγούστου εξέταση Τεστ Παπανικολάου σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», στο οποίο συμμετείχαν δεκαέξι (16) γυναίκες.
  2. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, επαναληπτική εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας για ωφελούμενες από τη Θήβα και της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου Μαστού. Συμμετείχαν είκοσι τρείς (23) γυναίκες.

Ημερομηνίες επαναληπτικών εξετάσεων μαστογραφίας έχουν οριστεί την 23η Οκτωβρίου και 20η Νοεμβρίου 2017. Η εξέταση αφορά γυναίκες 40-69 ετών που έχουν συμμετάσχει ξανά στο Πρόγραμμα και έχουν συμπληρώσει 12 έως 18 μήνες από την τελευταία εξέταση. Για την πραγματοποίηση ραντεβού νέων εξεταζόμενων έχουν οριστεί τα εξής ραντεβού:
  • 6 Οκτωβρίου 2017
  • 20 Οκτωβρίου 2017
  • 24 Νοεμβρίου 2017

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου του Μαστού, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι εξής:
  1. Οι γυναίκα να είναι ηλικίας 40-69 ετών
  2. Να μην έχει νοσήσει από Καρκίνο Μαστού
  3. Να προσκομίσει εάν έχει προηγούμενη μαστογραφία
  4. Να έχει περάσει ένα έτος από την προηγούμενη εξέταση

Απαραίτητα δικαιολογητικά: α) Φορολογική δήλωση
β) Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Ασφάλισης

Θα δοθεί προτεραιότητα σε γυναίκες άνεργες, άπορες, ανασφάλιστες, χαμηλού εισοδήματος, ΑΜΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο στο τηλέφωνο 22620 28971 (αρμόδια υπάλληλος Κατσιφή Αναστασία) από τις 8.00-14.30

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ