29/7/20

Συμμετοχή της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στο πρόγραμμα "Μαθητεία"

Τη συμμετοχή στο πρόγραμμα “Μαθητεία” αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων με την υπ’ αρ. 21/2020, εγκρίνοντας 2 θέσεις αποφοίτων ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2020-2021, ως ακολούθως:
1 Υπάλληλο Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
1 Τεχνικό Εφαρμογών Πληροφορικής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΠΑ.Λ που φοίτησαν, για να τους δοθούν οδηγίες για τη σχετική αίτηση συμμετοχής τους.
Πληροφορίες για το ΕΠΑ.Λ Θήβας:
email: epalthivas@sch.gr
Τηλ 2262029243, 2262027893
Facebook @epalthivas