6/10/20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα ενός (41) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2020–2021, το προσωπικό του οποίου αμείβεται από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση.

https://thiva.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%ba%ce%b5%ce%b8-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-41-%ce%b1%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9/