27/9/22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 

ΔΗ.Κ.Ε.Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Αρ. πρωτ.:  653/22-09-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 

Έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:  634/16-9-2022 πρόσκληση της Προέδρου της, συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 125015/25-8-2022  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 4 του ΠΔ 524/80) και αποτελείται από τους:

1. Πανταζάτου Νίκη – Καλλιτεχνική Διευθύντρια Δημοτικού Ωδείου, ως Πρόεδρου

2. Μπαλάφα Φανή – Καθηγήτρια Μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο, ως μέλος

3. Δεληκωνσταντή Στέλλα – Προϊσταμένη Διεύθυνσης της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., ως μέλος

Καθήκοντα γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Σοφία Γκιόκα

Ως θέμα της συνεδριάσεως αποτελεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων και η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων προς πρόσληψη, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 533/01-09-2022 προκήρυξης με σκοπό την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα δύο (42) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2022–2023 , και συγκεκριμένα:


ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ– ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 589/09-09-2022 αίτηση της κας Τσουρέκη Ιωάννας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Ανώτερων Θεωρητικών - Γενικών Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 565/07-09-2022 αίτηση του κου Τσαρουχά Αντωνίου για πρόσληψη ως καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής– Παραδοσιακής Χορωδίας
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 621/14-09-2022 αίτηση της κας Περγάμαλη Γεωργίας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Κλασικού & Σύγχρονου Τραγουδιού
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 555/06-09-2022 αίτηση του κου Δερδενέ Δημητρίου για πρόσληψη ως καθηγητή Κλασσικής Κιθάρας/Μπουζουκιού & Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 554/06-09-2022 αίτηση του κου Παπαφιλίππου Άγγελου για πρόσληψη ως καθηγητή Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 590/09-09-2022 αίτηση της κας Χατζηιωάννου Ελένης-Ιζαμπέλας για πρόσληψη ως Καθηγήτριας Βιολιού
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 617/14-09-2022 αίτηση του κου Σταυρίδη Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως Καθηγητή Βιολιού
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 575/08-09-2022 αίτηση της κας Καλαφάτη Ελισάβετ για πρόσληψη ως καθηγήτριας Φλάουτου – Πίκολο
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 580/09-09-2022 αίτηση της κας Σαρρή Μαρίας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Κλαρινέτου & Παραδοσιακού Κλαρίνου
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 604/12-09-2022 αίτηση της κας Μουζακίτη Ελένης  για πρόσληψη ως καθηγήτριας Σαξοφώνου
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 581/09-09-2022 αίτηση του κου Σαρρή Νικόλαου για πρόσληψη ως καθηγητή Τρομπέτας
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 623/14-09-2022 αίτηση του κου Παπανικολάου Χαράλαμπου για πρόσληψη ως καθηγητή για Ούτι/Λαϊκή Κιθάρα & Θεωρητικά Παραδοσιακής Μουσικής
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 553/06-09-2022 αίτηση του κου Μάγου Έκτορα για πρόσληψη ως δάσκαλου Μοντέρνων Κρουστών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

 

 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 586/09-09-2022  αίτηση του κου Ρίζου Βασιλείου για πρόσληψη ως Αρχιμουσικού – Μαέστρου Μπάντας Φιλαρμονικής
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 541/05-09-2022 αίτηση της κας Μπόγρη Αργυρούλας για πρόσληψη ως μουσικού για Φλάουτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 609/12-09-2022 αίτηση του Ρουμελιώτη Γεωργίου για πρόσληψη ως μουσικού για Φλάουτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 620/14-09-202  αίτηση του Χατζηαναγνώστου Στεφάνου για πρόσληψη ως μουσικού για Φλάουτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 556/06-09-2022 αίτηση της κας Πουλάκη  Μαρίας για πρόσληψη ως μουσικού για Κλαρινέτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 557/06-09-2022  αίτηση της κας Καλαφάτη Ευτυχίας για πρόσληψη ως μουσικού για Κλαρινέτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 559/06-09-2022 αίτηση του κου Κουμπέ Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως μουσικού για Κλαρινέτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 568/08-09-2022  αίτησης κας  Μαμάκου Παγώνας για πρόσληψη ως μουσικού για Σαξόφωνο Άλτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 569/08-09-2022  αίτηση της κας Σαρρή Ελένης για πρόσληψη ως μουσικού για Σαξόφωνο Τενόρο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 576/08-09-2022  αίτηση του κου Καλύβα Φίλιππα για πρόσληψη ως μουσικού για Σαξόφωνο Τενόρο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 542/05-09-2022  αίτηση της κας Γιαννιού Μαρίας για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 551/06-09-2022  αίτηση του κου Αναγνώστου Ευάγγελου για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 593/09-09-2022  αίτηση του κου Νικολάου Αντωνίου  για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 603/12-09-2022  αίτηση του κου Μπεκρή Στυλιανού για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 607/12-09-2022  αίτηση του κου Τσάκου Ευστρατίου για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 572/08-09-2022  αίτηση του κου Καλαμβρέζου Νικολάου για πρόσληψη ως μουσικού για Κόρνο σε Φα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 605/12-09-2022 αίτηση της κας Κωνσταντίνου Κωνσταντίνας για πρόσληψη ως μουσικού για Κόρνο σε Φα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 606/12-09-2022 αίτηση της κας Ψαρού Ιωάννας-Γεωργίας για πρόσληψη ως μουσικού για Κόρνο σε Φα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 584/09-09-2022  αίτηση της κας  Δημοπούλου Μυρσίνης για πρόσληψη ως μουσικού για Αλτικόρνο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 571/08-09-2022  αίτηση του κου Γιδάκου Παναγιώτη για πρόσληψη ως μουσικού για Αλτικόρνο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 583/09-09-2022  αίτηση του κου Κούση Ρενάτο για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπόνι
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 608/12-09-2022  αίτηση της κας Καλαμπαλίκη Ναταλίας  για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπόνι
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 585/09-09-2022  αίτηση του κου Ρουβά Αλέξανδρου για πρόσληψη ως μουσικού για Ευφώνιο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 622/14-09-2022  αίτηση του κου Μπόϊκου Ιωάννη για πρόσληψη ως μουσικού για Τούμπα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 624/14-09-2022 αίτηση του κου Καϊκτσή Κυριάκου  για πρόσληψη ως μουσικού για Τούμπα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 631/15-09-2022 αίτηση του κου Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως μουσικού για Τούμπα
 • η υπ’ αριθμ. Πρωτ: 566/07-09-2022 αίτηση του κου Λιγκώνη Σπύρου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 582/09-09-2022  αίτηση του κου Κουφαλάκου Δημητρίου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 587/09-09-2022  αίτηση του κου Κηρύκου Αναστασίου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 588/09-09-2022  αίτηση του κου Ρίζου Ελευθέριου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΟΥ

 • Ένας (1) Καθηγητής/τρια Κλασσικού – Μοντέρνου Χορού & Σύγχρονου Χορού

 

 

Η  Τριμελής  Επιτροπή Αξιολόγησης  αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως ισχύει

2) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 περί αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ 234 α΄/ 28.12.2009 )

3) τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980

4) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/14

5) την υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού

6) την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.: 37858/07-06-2022 (ΑΔΑ: Ω2Β246ΜΤΛ6-79Λ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

7) την υπ’ αριθμ. 25/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού

                                             

Εξέτασε τις αιτήσεις των παρακάτω υποψηφίων, οι οποίες υπεβλήθησαν εντός της ταχθείσας από την ανακοίνωση προθεσμίας και είναι οι εξής:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ– ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 589/05-09-2022 αίτηση της κας Τσουρέκη Ιωάννας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Ανώτερων Θεωρητικών - Γενικών Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 565/07-09-2022 αίτηση του κου Τσαρουχά Αντωνίου για πρόσληψη ως καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής– Παραδοσιακής Χορωδίας
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 621/14-09-2022 αίτηση της κας Περγάμαλη Γεωργίας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Κλασικού & Σύγχρονου Τραγουδιού
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 555/06-09-2022 αίτηση του κου Δερδενέ Δημητρίου για πρόσληψη ως καθηγητή Κλασσικής Κιθάρας/Μπουζουκιού & Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 554/06-09-2022 αίτηση του κου Παπαφιλίππου Άγγελου για πρόσληψη ως καθηγητή Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 590/09-09-2022 αίτηση της κας Χατζηιωάννου Ελένης-Ιζαμπέλας για πρόσληψη ως Καθηγήτριας Βιολιού
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 617/14-09-2022 αίτηση του κου Σταυρίδη Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως Καθηγητή Βιολιού
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 575/08-09-2022 αίτηση της κας Καλαφάτη Ελισάβετ για πρόσληψη ως καθηγήτριας Φλάουτου – Πίκολο
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 580/09-09-2022 αίτηση της κας Σαρρή Μαρίας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Κλαρινέτου & Παραδοσιακού Κλαρίνου
 • Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 604/12-09-2022 αίτηση της κας Μουζακίτη Ελένης  για πρόσληψη ως καθηγήτριας Σαξοφώνου
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 581/09-09-2022 αίτηση του κου Σαρρή Νικόλαου για πρόσληψη ως καθηγητή Τρομπέτας
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 623/14-09-2022 αίτηση του κου Παπανικολάου Χαράλαμπου για πρόσληψη ως καθηγητή για Ούτι/Λαϊκή Κιθάρα & Θεωρητικά Παραδοσιακής Μουσικής
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 553/06-09-2022 αίτηση του κου Μάγου Έκτορα για πρόσληψη ως δάσκαλου Μοντέρνων Κρουστών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

 

 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 586/09-09-2022 αίτηση του κου Ρίζου Βασιλείου για πρόσληψη ως Αρχιμουσικού – Μαέστρου Μπάντας Φιλαρμονικής
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 541/05-09-2022 αίτηση της κας Μπόγρη Αργυρούλας για πρόσληψη ως μουσικού για Φλάουτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 609/12-09-2022 αίτηση του Ρουμελιώτη Γεωργίου για πρόσληψη ως μουσικού για Φλάουτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 620/14-09-202  αίτηση του Χατζηαναγνώστου Στεφάνου για πρόσληψη ως μουσικού για Φλάουτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 556/06-09-2022 αίτηση της κας Πουλάκη  Μαρίας για πρόσληψη ως μουσικού για Κλαρινέτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 557/06-09-2022 αίτηση της κας Καλαφάτη Ευτυχίας για πρόσληψη ως μουσικού για Κλαρινέτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 559/06-09-2022 αίτηση του κου Κουμπέ Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως μουσικού για Κλαρινέτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 568/08-09-2022 αίτησης κας  Μαμάκου Παγώνας για πρόσληψη ως μουσικού για Σαξόφωνο Άλτο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 569/08-09-2022 αίτηση της κας Σαρρή Ελένης για πρόσληψη ως μουσικού για Σαξόφωνο Τενόρο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 576/08-09-2022 αίτηση του κου Καλύβα Φίλιππα για πρόσληψη ως μουσικού για Σαξόφωνο Τενόρο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 542/05-09-2022 αίτηση της κας Γιαννιού Μαρίας για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 551/06-09-2022 αίτηση του κου Αναγνώστου Ευάγγελου για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 593/09-09-2022 αίτηση του κου Νικολάου Αντωνίου  για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 603/12-09-2022 αίτηση του κου Μπεκρή Στυλιανού για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 607/12-09-2022 αίτηση του κου Τσάκου Ευστρατίου για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπέτα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 572/08-09-2022 αίτηση του κου Καλαμβρέζου Νικολάου για πρόσληψη ως μουσικού για Κόρνο σε Φα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 605/12-09-2022 αίτηση της κας Κωνσταντίνου Κωνσταντίνας για πρόσληψη ως μουσικού για Κόρνο σε Φα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 606/12-09-2022 αίτηση της κας Ψαρού Ιωάννας-Γεωργίας για πρόσληψη ως μουσικού για Κόρνο σε Φα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 584/09-09-202  αίτηση της κας  Δημοπούλου Μυρσίνης για πρόσληψη ως μουσικού για Αλτικόρνο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 571/08-09-202  αίτηση του κου Γιδάκου Παναγιώτη για πρόσληψη ως μουσικού για Αλτικόρνο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 583/09-09-202  αίτηση του κου Κούση Ρενάτο για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπόνι
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 583/09-09-202  αίτηση της κας Καλαμπαλίκη Ναταλίας  για πρόσληψη ως μουσικού για Τρομπόνι
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 585/-09-202      αίτηση του κου Ρουβά Αλέξανδρου για πρόσληψη ως μουσικού για Ευφώνιο
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 622/14-09-2022 αίτηση του κου Μπόϊκου Ιωάννη για πρόσληψη ως μουσικού για Τούμπα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 624/14-09-2022 αίτηση του κου Καϊκτσή Κυριάκου  για πρόσληψη ως μουσικού για Τούμπα
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 631/15-09-2022 αίτηση του κου Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου για πρόσληψη ως μουσικού για Τούμπα
 • η υπ’ αριθμ. Πρωτ: 566/07-09-2022 αίτηση του κου Λιγκώνη Σπύρου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 582/09-09-2022  αίτηση του κου Κουφαλάκου Δημητρίου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 587/09-09-2022  αίτηση του κου Κηρύκου Αναστασίου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών
 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 588/09-09-2022  αίτηση του κου Ρίζου Ελευθέριου για πρόσληψη ως μουσικού Κρουστών

 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΟΡΟΥ

 

 • η υπ’ αριθμ. πρωτ: 579/09-09-2022 αίτηση της κας Κόλλια Αναστασίας για πρόσληψη ως καθηγήτριας Κλασσικού-Μοντέρνου Χορού & Σύγχρονου Χορού

 

 

 

Άλλες αιτήσεις, πέραν των ανωτέρω, δεν υπεβλήθησαν, ενώ δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση για την ειδικότητα :

·      1 Καθηγητής/τρια Παραδοσιακού Βιολιού

·      1 Καθηγητής/τρια Λαούτου/Παραδοσιακών Κρουστών & Παραδοσιακών Συνόλων

·      1 Μουσικός για Κλαρινέτο

 

    Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων-ακροάσεων και αφού έλεγξε τις αιτήσεις των υποψηφίων για την πληρότητά τους στα μοριοδοτούμενα  δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη  τους όρους της προκήρυξης, αξιολόγησε και μοριοδότησε αυτούς  βάσει :

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Α) ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ήτοι:

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δίπλωμα Ωδείου     40 μόρια

 

Πτυχίο Ωδείου         30 μόρια

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διδακτορικό            10 μόρια

 

Μεταπτυχιακό           9 μόρια

 

Πτυχίο ΑΕΙ                8 μόρια

 

Δίπλωμα Ωδείου       7 μόρια

 

Πτυχίο Ωδείου           5 μόρια

 

Βεβαιώσεις Ωδείου 0-4 μόρια

 

 

Όταν κατατίθενται τίτλοι ανώτερων βαθμίδων πάνω στην ίδια εξειδίκευση, θα βαθμολογείται μόνο ο υψηλότερης βαθμίδας τίτλος.

 

 

Β) ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ( 0-20 μόρια )

 

Γ) ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

  

 

Δίπλωμα Ωδείου 40 μόρια

 

Πτυχίο Ωδείου     30 μόρια

 

Βεβαιώσεις Ωδείου:       

 

Ανωτέρα    20 μόρια

Μέση         10 μόρια

Κατωτέρα    5 μόρια

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Διδακτορικό                         10 μόρια

 

Μεταπτυχιακό                        9 μόρια

 

Πτυχίο ΑΕΙ                             8 μόρια

 

Πτυχία Ωδείου                       5 μόρια έκαστο

 

Βεβαιώσεις Ωδείου               1-3 μόρια

 

 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

0-5 έτη                                   10 μόρια

 

5-10 έτη                                 15 μόρια

        

10 και άνω έτη                       20 μόρια

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων ως εξής:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΜΠΟΝΙ

- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

- ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Επιπλέον:

οι κάτωθι  υποψήφιοι παραιτήθηκαν του δικαιώματος πρόσληψης στο πλαίσιο της προκήρυξης και κατά συνέπεια δεν κατατάσσονται  στους σχετικούς πίνακες:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΗΛΩΣΗΣ

1

ΚΑΛΑΜΒΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΡΝΟΥ

647/21-09-2022

2

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ

649/22-09-2022

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ– ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγήτρια Ανώτερων Θεωρητικών – Γενικών Υποχρεωτικών μαθημάτων & Μουσικοκινητικής Αγωγής

 

1) Τσουρέκη Ιωάννα

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής η Σύνθεσης,  αναγνωρισμένου Μουσικού  Ιδρύματος από το  ΥΠΠΟΑ η ισότιμος τίτλος σχολών  της  αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.  

 

40


40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

10

- Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετής προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ  μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας.

20

20

- Αποδεδειγμένες γνώσεις και προϋπηρεσία μουσικοκινητικής αγωγής σε συστήματα ORFF , DALCROZE, κλπ.

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Μουσικής & Βυζαντινής– Παραδοσιακής Χορωδίας

 

1) Τσαρουχάς Αντώνιος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα από το ΥΠΠΟΑ.

40

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας.

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή η αλλοδαπή (Σύσταση και διεύθυνση Βυζαντινών – Παραδοσιακών Χορωδιών, συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

90

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Κλασικού & Σύγχρονου Τραγουδιού

 

1) Περγάμαλη Γεωργία

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα Μονωδίας αναγνωρισμένου Μουσικού Ίδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

40

 

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

5

-Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών η βεβαίωση προϋπηρεσίας ως καθηγητής-τρια σύγχρονου τραγουδιού από Ωδεία, Μουσικές ή Δραματικές Σχολές.

 

20

 

 

8

-Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

83

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Κλασσικής Κλασσικής Κιθάρας/Μπουζουκιού & Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων

 

1) Δερδενές Δημήτριος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας αναγνωρισμένου Μουσικού Ίδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

40

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

10

- Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής διδακτική προϋπηρεσία για κάθε αντικείμενο    σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά/μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

 

20

 

20

-Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία στην παραδοσιακή μουσική  (σύσταση και διεύθυνση ορχήστρας,συναυλίες και άλλες δημόσιες εμφανίσεις, δισκογραφία, διακρίσεις, κλπ.)

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Κλασσικής – Ηλεκτρικής & Ακουστικής Κιθάρας

 

1)        Παπαφιλίππου Άγγελος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας αναγνωρισμένου Μουσικού Ίδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

40

 

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

10

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών για κάθε αντικείμενο σε αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας

 

20

 

20

-Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Βιολιού

 

1) Χατζηιωάννου Ελένη - Ιζαμπέλα

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολιού αναγνωρισμένου Μουσικού Ίδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

 

40

 

30

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

10

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών  σε αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας

 

20

 

15

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, κλπ.)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

85

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Φλάουτου - Πίκολου

 

1) Καλαφάτη Ελισάβετ

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα φλάουτου, αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

 

40

 

30

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

5

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών  σε αναγνωρισμένα από το ΥΠΠΟΑ μουσικά ιδρύματα της Ελλάδας.

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια,κλπ.)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Κλαρινέτου & Παραδοσιακού Κλαρίνου

 

1) Σαρρή Μαρία

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα κλαρινέτου, αναγνωρισμένου Μουσικού Ίδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

40

 

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Αποδεδειγμένη  διδακτική προϋπηρεσία για κάθε αντικείμενο σε αναγνωρισμένα   μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών ή σε αναγνωρισμένα μουσικά σύνολα της Ελλάδας ή του εξωτερικού   

 

20

 

15

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια,κλπ.)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

85

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Σαξοφώνου

 

1) Μουζακίτη Ελένη

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο η Δίπλωμα σαξοφώνου, αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

40

 

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

10

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε μουσικό ίδρυμα ή σε αναγνωρισμένα μουσικά σύνολα της Ελλάδας ή του εξωτερικού

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια,κλπ.)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια Τρομπέτας

 

1) Σαρρής Νικόλαος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο ή Δίπλωμα τρομπέτας, αναγνωρισμένου Μουσικού Ίδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

40

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

20

10

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια,κλπ.)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

80

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθηγητής/τρια για Ούτι/Λαϊκή Κιθάρα & Θεωρητικά Παραδοσιακής Μουσικής

 

1) Παπανικολάου Χαράλαμπος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εσωτερικού η εξωτερικού ή Πτυχίο του αντίστοιχου αναγνωρισμένου οργάνου από το ΥΠΠΟΑ. (Σε  περίπτωση μη ύπαρξης  των παραπάνω τίτλων σπουδών, βεβαίωση 5ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας  σε αναγνωρισμένα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα η αποδεδειγμένη 10ετής καλλιτεχνική σταδιοδρομία)

 

40

 

30

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

5

- Αποδεδειγμένη  5ετής διδακτική προϋπηρεσία στο κάθε αντικείμενο    σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά/μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

 

20

 

10

-Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή καλλιτεχνική σταδιοδρομία στην παραδοσιακή μουσική  (συμμετοχή σε ορχήστρα, συναυλίες και άλλες δημόσιες εμφανίσεις, δισκογραφία, δημοσιευμένο ερευνητικό η συνθετικό έργο, συστάσεις-διακρίσεις, κλπ.)

 

20

 

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

75

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δάσκαλος /α  Μοντέρνων Κρουστών

 

1)        Μάγος Έκτορας

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

-Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του εσωτερικού η εξωτερικού

40

20

- Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών

10

10

- Αποδεδειγμένη  5ετής διδακτική προϋπηρεσία στο κάθε αντικείμενο    σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά/μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (συναυλίες, σεμινάρια,κλπ.)

 

20

 

20

- Συνέντευξη– ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

80

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αρχιμουσικός – Μαέστρος Μπάντας Φιλαρμονικής

 

1) Ρίζος Βασίλειος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

- Πτυχίο Ενοργανώσεως Πνευστών Οργάνων  και Διεύθυνσης Μπάντας αναγνωρισμένου Μουσικού Ίδρύματος από το ΥΠΠΟΑ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών (αρμονίας, αντιστίξεως, φυγής η σύνθεσης)

 

40

 

40

- Αποδεδειγμένη 10ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Μαέστρου Φιλαρμονικής σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.

20

20

- Δίπλωμα ενός οργάνου Φιλαρμονικής ή Συμφωνικής Ορχήστρας με αποδεδειγμένη εμπειρία στη θέση αυτή

10

10

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

100

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Φλάουτο

1) Μπόγρη Αργυρούλα

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

40

 

 

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

  20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

  20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

50

 

 

 

 

 

 

2) Ρουμελιώτης Γεώργιος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

40

10

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

       10

ΣΥΝΟΛΟ

100

       60

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Χατζηαναγνώστου Στέφανος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

30

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

 

100

80

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Κλαρινέτο

 

1) Πουλάκη Μαρία

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

5

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

5

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Καλαφάτη Ευτυχία

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

20

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

70

 

3)  Κουμπές Κωνσταντίνος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

40

20

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

70

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Σαξόφωνο Άλτο

 

1) Μαμάκου Παγώνα

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

40

 

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

50

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Σαξόφωνο Τενόρο

 

1) Σαρρή Ελένη

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

40

20

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

10

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

60

 

2) Καλύβας Φίλιππος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

40

 

20

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

3

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

10

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

63

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Τρομπέτα

 

1) Γιαννιού Μαρία

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

40

 

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

50

 

 

2) Αναγνώστου Ευάγγελος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

40

20

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

70

 

 

3) Νικολάου Αντώνης

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

40

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Μπεκρής Στυλιανός

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

10

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

60

 

 

 

5) Τσάκος Ευστράτιος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

40

20

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

10

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

15

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός Κόρνου σε Φα

 

1) Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

50

 

 

2) Ψαρρού Ιωάννα - Γεωργία

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

30

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

10

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Αλτικόρνο

 

1) Δημοπούλου Μυρσίνη

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

10

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

10

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

90

 

 

 

2) Γιδάκος Παναγιώτης

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

30

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

 

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Τρομπόνι

 

1) Κούσης Ρενάτο

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

5

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

15

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

90

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Ευφώνιο

 

1) Ρουβάς Αλέξανδρος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

10

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

15

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μουσικός για Τούμπα

 

1) Μπόϊκος Ιωάννης

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

5

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

95

 

 

 

2) Καϊκτσής Κυριάκος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ

ΟΡΙΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες)

 

40

 

40

- Πρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών στο αντικείμενο

10

8

- Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα του Δημοσίου η ΟΤΑ η Δημοτικών Επιχειρήσεων η Ιδιωτικών Σχολών

20

20

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα (συμμετοχή σε Φιλαρμονική ή Μπάντα σε εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, σε ειδικά σεμινάρια κλπ)

20

20

- Συνέντευξη - ακρόαση

10

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ