28/6/10

Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας για τσιγγάνους


Με σχετική απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε και υλοποιείται από την Επιχείρηση στα πλαίσια του Μέτρου «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, το έργο «Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής & Οικιστικής Ανάπτυξης Θήβας, για τη λειτουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου Φροντίδας για τσιγγάνους στο Δήμο Θηβαίων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βοιωτικό Δίκτυο για την Απασχόληση».
Το έργο αρχικά είχε συνολικό προϋπολογισμό 99.350,00 € και χρηματοδότηση έως την 31-7-2008, από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Στη συνέχεια παρατάθηκε η λειτουργία του έως την 31/12/2009 με ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού του ο οποίος ανήλθε στο ποσό των 180.113,00 €
Στη δομή απασχολούνται δύο (2) άτομα με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου ειδικοτήτων Κοινωνιολόγου και Επισκέπτη Υγείας, ενώ τρία (3) άτομα ειδικοτήτων Ψυχολόγου, Ιατρού και διαμεσολαβητή απασχολούνται με Σύμβαση Έργου.
Φυσικό αντικείμενο αποτελεί η λειτουργία δομής παροχής ιατροκοινωνικής φροντίδας για 395 Έλληνες Τσιγγάνους που κατοικούν στο Δήμο Θηβαίων.
Μέσω του Ιατροκοινωνικού Κέντρου προωθείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία των Ελλήνων τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
Προσδοκάται ότι η λειτουργία του Ιατροκοινωνικού Κέντρου, θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού των Τσιγγάνων της περιοχής, στην εξάλειψη φαινόμενων ειδικής νοσηρότητας μεταξύ του πληθυσμού των τσιγγάνων (αλκοολισμός, φυματίωση, μεταδοτικά νοσήματα κλπ.), στην προαγωγή της κοινωνικής τους προστασίας, στη σταδιακή τους ένταξη στον κοινωνικό ιστό της περιοχής και στην άρση της επιφυλακτικότητάς τους για οτιδήποτε οι ίδιοι, λανθασμένα, θεωρούν ως συμβατική υποχρέωση συμμόρφωσης προς κανόνες και υποχρεώσεις της οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης.
Η υλοποίηση του έργου συνεχίζεται με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους, και κατά τη διάρκεια του έτους 2010, ενώ παράλληλα εξετάζεται η ένταξή του στο ΕΣΠΑ 2007 -2013