28/6/10

Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων(ΔΗ.Κ.Ε.Θ.), στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς της για την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής μέριμνας, υλοποιεί στο Δήμο Θηβαίων τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Κοινωνική Μέριμνα».
Με γνώμονα την πολύχρονη εμπειρία της στην υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων, μερίμνησε για τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (Β’ ΔΟΜΗ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για την Προγραμματισμένη Περίοδο 2007- 2013, με την υποβολή σχετικής πρότασης για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
Σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες, γυναίκες) καθώς σε μη ηλικιωμένα (Άτομα με αναπηρίες κ.λ.π.), που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας.
Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης:
Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία, με την απεμπλοκή τους από τη φροντίδα των άμεσα ωφελούμενων της παρέμβασης.
Σκοπό του προγράμματος αποτελούν:
• η εξασφάλιση υγιούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης (των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες)
• η παραμονή στο οικείο, φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον(των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες)
• η αποφυγή ιδρυματικής περίθαλψης ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού
• η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας
• η βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
Από το πρόγραμμα παρέχονται δωρεάν οι παρακάτω υπηρεσίες:
• συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη
• αγωγή υγείας
• πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα
• φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
• οικογενειακή οικιακή βοηθητική φροντίδα
• ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
• διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας
• ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και δραστηριοποίησης
Στην υπηρεσία μας μπορούν να απευθύνονται οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, οι φροντιστές τους, οι συγγενείς τους, οι γείτονες, υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται με τα άτομα αυτά καθώς και όλοι όσοι ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για τα άτομα τα οποία χρήζουν κατ’ οίκον βοήθεια.
Στόχος μας είναι οι ίδιοι οι ωφελούμενοι να έχουν την ευκαιρία να μας εκφράσουν αυτό το οποίο χρειάζονται και αυτό το οποίο θέλουν.
Να διατυπώνουν τις απόψεις τους, παρέχοντας τους την διαβεβαίωση ότι θα εργαστούμε σύμφωνα με τις αρχές που εκείνοι θα μας έχουν υπαγορεύσει και ότι θα διασφαλίσουμε την παροχή βοήθειας, συμπαράστασης, ενθάρρυνσης και πληροφόρησης χωρίς να τους αντιμετωπίζουμε σαν «περιπτώσεις» ή σαν ανήμπορους πελάτες.


Το Πρόγραμμα συνεχίζεται μέσω της Δράσης "Εναρμόνιση της οικογενειακής και Επαγγεματικής Ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης" και επιπλέον στοχεύει:
• Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
• Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.
• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 13 – ΘΗΒΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δομή 1: 22620 25655

Δομή 2: 22620 29440

Δομή 3: 22620 27523

Βάγια: 2262061813

Θίσβη: 2264022122

Πλαταιές: 2262098857
ΗΜΕΡΕΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ: 8.00 – 14.00