22/5/13

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο ΘηβαίωνΑπό τις 14 Μαΐου 2013 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης 1 Ψυχολόγου και 1 Κοινωνιολόγου για το σκοπό αυτό.


Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, το οποίο αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και προς όφελος των γυναικών και των παιδιών τους σε περιφερειακό επίπεδο.

Επιπλέον, το Κέντρο συνιστά υπηρεσίες πρώτης γραμμής, οι οποίες καλύπτουν την ανάγκη υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες- θύματα έμφυλης βίας, αλλά και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών.


Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας εδρεύει στο Δήμο Θηβαίων και συγκεκριμένα στον χώρο κυρίας χρήσης στην πρώτη στάθμη του κτιρίου του Δημαρχείου Θήβας και οι υπηρεσίες που παρέχει δωρεάν είναι οι ακόλουθες:
-         Η ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας (κυρίως ενδοοικογενειακή βία και trafficking) και των παιδιών τους.
-         Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
-         Η ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
-       Η συμβουλευτική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας με στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση των θυμάτων.

Σημειώνεται, ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης ενός ακόμη στελέχους ειδικότητας Νομικού, η οποία θα ολοκληρωθεί περίπου σε ένα μήνα.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον χώρο κυρίας χρήσης στην πρώτη στάθμη του κτιρίου του Δημαρχείου Θήβας (Κύπρου 3, Θήβα), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 17:00.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262089574, 2262089576 (Υπεύθυνες : κα Ζαχαρούλα Κυριακάκη και κα Κλημή Πυρένη).