11/10/16

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ενοικίαση ψηφιακής μηχανής κινηηματογραφικής προβολήςΔΗ.Κ.Ε.Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
    
Θήβα,   11 – 10 – 2016
αρ. πρωτ.:          635ΤΜΗΜΑ: Διεύθυνσης                                                                                                                           
Τηλέφωνα: 2262028062,29729                                            
Telefax:     2262026033                                                
Email: diketh@otenet.gr                                   
Διεύθυνση: Βουρδουμπά 13 – Θήβα                                        
Τ.Κ.: 322 00                                                                      
Τ.Θ.: 114                                                                                 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενοΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς, για την ενοικίαση ψηφιακής μηχανής κινηματογραφικής προβολής, με τις κάτωθι προδιαγραφές:

Ψηφιακή μηχανή προβολής 2Κ, ισχύος 12.000 lumen με φακό zoom

Κινηματογραφικός server αποθήκευσης ψηφιακών ταινιών DCP

Μετατροπέας ψηφιακού ήχου σε αναλογικό 6 καναλιών

Eιδικά καλώδια σύνδεσης εικόνας και ήχου


Στην προσφορά να περιλαμβάνονται επίσης τα κάτωθι:

·      Τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης
·      Δυνατότητα αντικατάστασης εξοπλισμού σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος
·      Μεταφορικά έξοδα

Η σχετική προσφορά παρακαλούμε να αποσταλεί στην Επιχείρηση μέχρι την 17/10/2016.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ